Chiếu sáng đường phố - Đại lộ Đông Tây - Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công trình: Chiếu sáng đại lộ Đông Tây
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP. Hồ Chí Minh
Địa điểm xây dựng: Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin chi tiết:
Các nghiên cứu khả thi của dự án được tiến hành từ năm 1997. Bản kế hoạch dự án được thành lập từ tháng 1 đến tháng 9 năm 1999 do SAPROF (Special Assistance for Project Formation) tư vấn. Dự án Đại lộ đông tây có tổng mức đầu tư là 9.864 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay nước ngoài là 6.394 tỷ đồng từ Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản - JBIC và vốn đối ứng ngân sách nhà nước 3.470 tỷ đồng. Tháng 5 năm 2010, dự án phải tăng thêm vốn khoảng 3.600 tỷ đồng do thiết kế mở rộng thêm tại tuyến ở Quận 2 qua đó tổng mức đầu tư lên đến hơn 13.400 tỷ đồng.
 

Hình ảnh có liên quan