Giới thiệu về Hội Chiếu sáng Việt Nam

 

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất cũng là đại hội thành lập Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được khai mạc vào ngày 08/11/2003 tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội với nhiệm kỳ 5 năm (2003-2008)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai được họp 2 ngày 8-9/11/2008 tại Hội trường thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm kỳ 5 năm ( 2009-2013) theo Quyết định số 524/QĐ-BNV ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cho phép đổi tên Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam thành Hội Chiếu sáng Việt Nam và phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung . Cho đến cuối năm 2013, Hội Chiếu sáng Việt Nam tròn 10 tuổi.

Hội là thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Hội Chiếu sáng Việt Nam là thành viên của Hội chiếu sáng Châu Á Thái Bình Dương - Lux Pacifica. Mục đích gia nhập Lux Pacifica là để trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý, thiết kế chiếu sáng và công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao.

Hội Chiếu sáng Việt Nam là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội chuyên ngành, tập hợp, đoàn kết, động viên các hội viên nhiệt tình tham gia đóng góp cho sự phát triển của Hội và sự phát triển không ngừng  của ngành chiếu sáng Việt Nam. Khoảng  thời gian 10 năm  chưa phải là dài, nhưng Hội  đã làm được một số việc có ích cho sự phát triển của ngành chiếu sáng và cho xã hội, tuy Hội cũng đã phải vượt qua một số khó khăn để xây dựng và phát triển Hội .

Có thể nói hội viên của Hội Chiếu sáng Việt Nam và những cán bộ kỹ thuật, công nhân làm công tác chiếu sáng có mặt trên khắp mọi miền đất nước, từ thành thị đến nông thôn từ các tỉnh vùng biên giới xa xôi ở  phía bắc đến Vũng Tàu - Côn Đảo và huyện đảo Phú Quốc; có mặt trong các cơ quan từ trung ương đến địa phương, trong các lĩnh vực công tác như  các tổ chức  quản lý vận hành chiếu sáng công cộng của trên 770 đô thị từ đô thị loại  đặc biệt đến loại 5, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh những sản phẩm chiếu sáng, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu. Một số  doanh nghiệp đã  ứng dụng sáng tạo công nghệ chiếu sáng tiên tiến của thế giới sản xuất ra nhiều loại sản phẩm tiết kiệm điện. Hội viên Hội Chiếu sáng Việt Nam gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân, thợ bậc cao…  thuộc các chuyên ngành chiếu sáng, đã tích cực tham gia hoạt động chiếu sáng trong nền kinh tế quốc dân, trong chiếu sáng đô thị, chiếu sáng kiến trúc, chiếu sáng lễ hội, chiếu sáng trang trí, chiếu sáng các trụ sở cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể các cấp đến  các hộ gia đình nông thôn, nhà văn hóa xã; chiếu sáng đường làng, ngõ xóm…  góp phần giữ gìn an ninh trật tự, giảm thiểu các tai nạn giao thông; tệ nạn xã hội về ban đêm; góp phần sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả theo các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ,  các Bộ, ngành…

Thông tin về Hội:

HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM

-   Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM LIGHTING ASSOCIATION
-   Trụ sở chính: 87- 89 Hạ  Đình - Quận Thanh Xuân – Hà Nội.
-   Điện thoại: 04. 3 9745744
-   Fax: 04. 3 9747463
-   Email: info@hoichieusangvietnam.com ;
-   Website: www.vula.vn; www.hoichieusangvietnam.com www.anhsangviet.org