Lịch sử Hội Chiếu Sáng Việt Nam

Hội Chiếu sáng Việt Nam là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội chuyên ngành, tập hợp, đoàn kết, động viên các hội viên nhiệt tình tham gia đóng góp cho sự phát triển của Hội và sự phát triển không ngừng  của ngành chiếu sáng Việt Nam được thành lập vào năm 2003 theo Quyết định số: 935 /QĐ- BNV ngày 5 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

11/3/2003

Hội nghị Ban trù bị thành lập Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam

 

8/11/2003

Đại hội thành lập Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam, tiến hành tại Hội trường Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội. Về dự Đại hội có 206 vị đại biểu đại diện cho các Hội viên tập thể, Hội viên cá nhân thay mặt cho hơn 3000 cán bộ công nhân viên  đang làm  công tác có liên quan đến lĩnh vực chiếu sáng đô thị.

 

30/8/2004

Bộ Nội vụ Quyết định cho phép thành lập Hội chiếu sáng đô thị VN

 

14/10/2004

Bộ Nội vụ Quyết định phê duyệt bản Điều lệ Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam

 

Năm 2005

Thành lập Trung tâm Nghiên cứu tư vấn chiếu sáng đô thị trực thuộc Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam 

   

Năm 2006

Thành lập Trung tâm Thông tin chiếu sáng đô thị trực thuộc Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam .

8- 9/11/2008

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam tại Hội trường Thành ủy  TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đánh giá cao kết quả hoạt động 5 năm qua  của Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam trên tất cả các mặt đều có bước phát triển toàn diện ; chủ động bám sát kịp thời triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là việc triển khai thực hiện chủ trương tiết kiệm điện và hiệu quả trong lĩnh vực chiếu sáng. Kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao bằng việc trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp Đại hội lần thứ II cho Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam , được Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng cờ thi đua xuất sắc cho 4 đơn vị thuộc Hội và nhiều bằng khen cho tập thể và hội viên; được Chủ tịch Tổng hội XDVN tặng nhiều bằng khen cho tập thể và Hội viên.

 

3/2009

Ra tạp chí “ Ánh sáng và Cuộc sống” thay cho đặc san “Chiếu sáng đô thị ”.Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống được thành lập từ tháng 3/2009. Tạp chí là cơ quan tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ truyền thông của Hội Chiếu sáng Việt Nam. cầu nối giữa Hội với hội viên. Chủ đề chính bám sát vào những vấn đề cấp thiết và xu thế tương lai của toàn xã hội như nâng cao hiệu quả và tiết kiệm điện năng, ứng dụng công nghệ mới. Từ năm 2009 đến nay, Tạp chí đã xuất bản  được 50 số, ấn phẩm; hơn 60 nghìn bản đã được phát hành tới tất cả các Hội viên, các doanh nghiệp và bạn đọc trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc; Tạp chí ra trang thông tin điện tử: ‘‘www anhsangvacuocsong.com.vn’’kịp thời đáp ứng việc truyền tải trên mạng Interrnet của tạp chí và nhu cầu thông tin cho bạn đọc.

 

26/3/2009

Thực hiện Điều lệ được ban hành theo Quyết định số 524/QĐ-BNV ngày 26/3/2009 của Bộ Nội vụ cho phép đổi tên Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam thành Hội Chiếu sáng Việt Nam và phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung, nhằm góp phần tích cực vào sự phát triển không ngừng của ngành chiếu sáng Việt Nam theo hướng hiệu quả và tiết kiệm điện năng trong các lĩnh vực chiếu sáng đô thị, chiếu sáng trong các doanh nghiệp, chiếu sáng trong các cơ quan, tổ chức vv… đặc biệt là chiếu sáng ở khu vực nông thôn, hiện nay dân cư chiếm tới 37% dân số toàn quốc.

 

Cuối năm 2009

Hội CSVN đã thành lập thí điểm hai Chi hội chiếu sáng cơ sở Vĩnh Long và Bình Dương. Qua tổng kết hoạt động của hai Chi hội này: Hoạt động có hiệu quả rõ rệt và tiết kiệm điện năng. Nhiệm kỳ III của Hội tiếp tục phát triển các Chi hội chiếu sáng ở địa phương, như Điều lệ Hội CSVN sđã quy định.


 Hình ảnh Đại hội Chi hội chiếu sáng cơ sở tỉnh Vĩnh Long

 

07/3/2013

Hội Chiếu sáng Việt Nam là thành viên Hội Chiếu sáng Châu Á Thái Bình Dương ( LUX PACIFICA)

 

06/11/2013

Hội Chiếu sáng Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác,  góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.