Danh sách Ban Thường vụ Hội chiếu sáng Việt Nam nhiệm kỳ III (2013-2018)

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ III ( 2013 -2018)

(Sắp xếp theo vần A,B,C….)

TT

Họ và Tên

Chức vụ Hội

Cơ quan

Số điện thoại/ email

1.

 Trần Đình Bắc

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký

Hội Chiếu sáng Việt Nam

0913318907

bactdralaco@gmail.com

2.

Nguyễn Quốc Bửu

Ủy viên thường vụ

Giám đốc Công ty TNHH công trình đô thị Cần Thơ

0913974874

trannguyenducphong@gmail.com

3.

Nguyễn Đức Chiến

Phó Chủ tịch

Giám đốc vật lý kỹ thuật Đại học Bách Khoa Hà Nội

0913393960

chien.nguyenduc@hust.edu.vn

4.

Lê Văn Doanh

Ủy viên thường vụ

Giám đốc Trung tâm đào tạo bảo dưỡng công nghiệp

0986565198

ledoanhbk@yahoo.com

5.

Huỳnh Trí Dũng

Phó Chủ tịch

Giám đốc Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh

0963337118

dunght@hcmpc.com.vn

6.

Lưu Huyền Hậu

Ủy viên thường vụ

Tổng biên tập Tạp chí Ánh sáng và cuộc sống

0987796363

tranquanghau2000@yahoo.com

7.

Trần Mạnh Hồng

Ủy viên thường vụ

Giám đốc Công ty  TNHH nhà nước MTV  môi trường Đô thị Sơn La

0913.252044

sonlaurenco@yahoo.com

8.

Phạm Quang Hùng

Phó Chủ tịch

Chủ tịch Công ty Điện Chiếu sáng Hải Phòng

0912 050 999

phamquanghung.hp@gmail.com

9.

Bùi Đức Lộc

Ủy viên thường vụ

Giám đốc Công ty  cổ phần  Quản lý và Phát triển hạ tầng Đô thị Vinh

0903.425639

hatangdothivinh@gmail.com

10.

Nguyễn Xuân Nhật

Trưởng Ban Kiểm tra

Hội Chiếu sáng Việt Nam

0903232008

nhatbxd1910@gmail.com

11.  

Đỗ Đình Phương

Ủy viên thường vụ

Giám đốc Công ty TNHH Công viên cây xanh và Chiếu sáng Đô thị Quy Nhơn

 

quypalico@gmail.com

12.  

Nguyễn Quí

Ủy viên thường vụ

Chủ tịch HĐQT Công ty  Cổ phần Công trình công cộng TP Hội An

0913480826

moitruonghoian@gmail.com.vn

13.  

Ngô Văn Quyền

Ủy viên thường vụ

Giám đốc TT Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn chiếu sáng Đô thị

0989131651

quyen_at@yahoo.com

14.  

Nguyễn Hồng Sơn 

Ủy viên thường vụ

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH NN Môi trường và Công trình Đô thị Huế

0903511900

sonmtdt@gmail.com

15.  

Bùi Văn Quý

Phó giám đốc

Chủ tịch Công ty TNHH MTV đô thị và môi trường ĐăkLăk Buôn Mê Thuột

0913440411

quypanico@gmail.com

16.  

Phạm Tài

Phó Chủ tịch

Giám đốc Công ty Điện Chiếu sáng thành phố Đà Nẵng

0903501579

taidcs@yahoo.com

17.  

Hà Ngọc Tản

Ủy viên thường vụ

Chủ tịch HĐQT Công ty  Cổ phần  Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây

0913.288287

dothisontay@gmail.com

18.  

Nguyễn Hồng Tiến

Chủ tịch

Cục trưởng cục Hạ tầng Bộ Xây dựng

0913232228

nhtien57@yahoo.com.vn

19.  

Nguyễn Văn Thái

Ủy viên thường vụ, Chánh Văn phòng

Hội chiếu sáng Việt Nam

 

0913052039

thaivusta@gmail.com

20.  

Nguyễn Văn Thành

Phó Chủ tịch

Chủ tịch UBND thành phố Huế

0913425220

nvthanh_ubnd.tphue@yahoo.com.vn

21.  

Nguyễn Đoàn Thăng

Phó Chủ tịch thường trực

Tổng giám đốc Công ty Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông

0903.412958

ralaco@hn.vnn.vn

22.  

Nguyễn Việt Thắng

Ủy viên thường vụ

Giám đốc Công ty  TNHH MTV Công trình công cộng Vĩnh Long

0903.833836

vietthangvl@gmail.com

23.  

Nguyễn Văn Trí

Ủy viên thường vụ

Giám đốc Công ty  TNHH MTV công trình đô thị Bình Dương

0913.950800

ngvantri@gmail.com

24.  

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch

Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị

0903421739

tuanna_hapulico@yahoo.com.vn

25.  

Lâm Hữu Tùng

Phó Chủ tịch

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Công trình đô thị Sóc Trăng

0913890177

lamhuutungst@gmail.com

26.  

Đỗ  Mạnh Tưởng

Ủy viên thường vụ

Giám đốc Công ty  Cổ phần  quản lý  công trình Đô thị Bắc Giang

0912026040

do.tuong@gmail.com

27.  

Tăng Anh Trường

Ủy viên thường vụ

Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình  đô thị Thái Nguyên

tnurenco@gmail.com

28.  

Trần Quang Tuấn

Ủy viên thường vụ

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng Đà Nẵng

0913402041

tuandcs01@gmail.com