Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
Điện thoại: (84-24) 3 858 4310 / 3 858 4165
sản phẩmQuay lại

Bóng đèn LED Tuýp T8 18W (thủy-tinh)

85.800 VNĐ

Đèn LED High Bay - Model: D HB02L 430/100W

2.368.300 VNĐ

Bóng đèn LED BULB - Model: LED TR140N1/50W

313.500 VNĐ

Đèn LED High Bay - Model: D HB02L 430/150W

2.368.300

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...