CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM MỞ RỘNG 2018 HẢI PHÒNG - 14/4/2018

 CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
BAN CHẤP HÀNH HỘI CHIẾU SÁNG VIỆT NAM MỞ RỘNG 2018
HẢI PHÒNG - 14/4/2018
 
TT
Thời gian
Nội dung
1
8h00 – 8h30
Đón tiếp đại biểu
2
8h30 - 8h45
-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Giới thiệu đoàn Chủ tịch, thư ký Hội  nghị
3
8h45 - 8h55
Chủ tịch HCSVN phát biểu khai mạc hội nghị
4
8h55 - 9h05
Phát biểu chào mừng Hội nghị
5
9h05 - 9h20
Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và  Phương hướng  hoạt động 2018
6
9h20 -  9h30
Phát biểu của Lãnh đạo Cơ quan cấp trên
7
9h30 -  9h40
Tham luận của Chi hội chiếu sáng khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
8
9h40 -  9h50
Tham luận của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh
9
9h50 -  10h00
Tham luận của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị
10
10h00 -  11h00
Phần thảo luận
11
11h00 -  11h20
Trao kỷ niệm chương
Trao Bằng khen của Chủ tịch HCSVN
12
11h20 -  11h25
Thông qua Nghị quyết của Hội nghị
13
11h25 -  11h30
Chủ tịch Hội CSVN phát biểu kết luận Hội nghị