Cty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị Hưng Yên
03213 867 199
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Cty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị Hưng Yên
Địa chỉ
Số 12 đường Tây Thành- Phường Quang Trung - TP Hưng Yên
Điện thoại
03213 867 199
Website
Email
Năm thành lập
Mã số thuế:

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...