Cty TNHH MTV Dịch vụ MT & QL ĐT Tuyên Quang
027.3822665
#
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Cty TNHH MTV Dịch vụ MT & QL ĐT Tuyên Quang
Địa chỉ
Số 89 Đường Chiến Thăng Sông Lô – P.Tân Quang – TP Tuyên Quang
Điện thoại
027.3822665
Website
Email
Năm thành lập
Mã số thuế:

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...