Cty CP Môi trường Đô thị Hà Giang
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Cty CP Môi trường Đô thị Hà Giang
Địa chỉ
72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Phú, Thành phố Hà Giang
Điện thoại
02193.866541
Email
Năm thành lập
Mã số thuế:

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...