Cty TNHH NN MTV môi trường Đô thị Sơn La
022.3853456
#
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Cty TNHH NN MTV môi trường Đô thị Sơn La
Địa chỉ
Số 7 đường Bản Cọ, phường Chiềng An, TP Sơn La
Điện thoại
022.3853456
Website
Email
Năm thành lập
Mã số thuế:

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...