Cty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh
0241.3824739 - 0241.3821691
#
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Cty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh
Địa chỉ
Số 4 - Đường Nguyễn Đăng Đạo – P.Tiền An – TP Bắc Ninh
Điện thoại
0241.3824739 - 0241.3821691
Website
Email
Năm thành lập
Mã số thuế:

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...