Cty Cổ phần Ba An
04.35565727
#
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Cty Cổ phần Ba An
Địa chỉ
Số 68 Quan Nhân – P.Nhân Chính – Q.Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại
04.35565727
Website
Email
Năm thành lập
Mã số thuế:

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...