Cty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên
0280.3851131
#
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Cty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên
Địa chỉ
302 đường Cách Mạng Tháng Tám - Thái Nguyên
Điện thoại
0280.3851131
Website
Email
Năm thành lập
Mã số thuế:

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...