Cty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên
0280.3851131
#
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Cty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên
Địa chỉ
302 đường Cách Mạng Tháng Tám - Thái Nguyên
Điện thoại
0280.3851131
Website
Email
Năm thành lập
Mã số thuế: