Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng & Thiết bị Đô thị
84-24-38253300
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng & Thiết bị Đô thị
Địa chỉ
Số 1 Phố Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Điện thoại
84-24-38253300
Năm thành lập
1982
Mã số thuế:
0100106024
Giới thiệuXem tất cả
Năm 1954, sau khi tiếp quản Thủ đô, Hồ Chủ Tịch ký lệnh thành lập Nhà đèn thuộc Sở Điện lực Hà Nội gồm các nhiệm vụ như: phát điện, chiếu sáng dân dụng, chiếu sáng đường phố công cộng. Năm 1982, bộ phận chiếu sáng đường phố công cộng tách khỏi Sở điện lực, thành lập Xí nghiệp Quản lý đèn chiếu sáng công cộng theo quyết định số 738/QĐ-UB ngày 04/3/1982 của UBND thành phố Hà Nội.

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...