Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
Điện thoại: (84-24) 3 858 4310 / 3 858 4165
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
Địa chỉ
87 - 89 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại: (84-24) 3 858 4310 / 3 858 4165
Năm thành lập
1961
Mã số thuế:
0101526991
Giới thiệuXem tất cả
Thế giới đang đối mặt với những thách thức lớn khan hiếm tài nguyên, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. Trong chiến lược phát triển hướng đến một nền kinh tế xanh, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, sử dụng ít nguyên vật liệu hơn, hiệu suất cao hơn, thân thiện với môi trường là đóng vai trò quan trọng, quyết định đến sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.
Tin tức Xem tất cả
Công trình tiêu biểu Xem tất cả

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Văn phòng Chính phủ là cơ quan đầu não nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng. Chiếu sáng tại tòa...

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...