Cty CP quản lý công trình Đô thị Bắc Giang
240.3854851
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Cty CP quản lý công trình Đô thị Bắc Giang
Địa chỉ
4 Lý Thái Tổ, P.Trần Phú - TP Bắc Giang
Điện thoại
240.3854851
Website
Email
Năm thành lập
Mã số thuế:

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...