Cty CP Môi trường Đô thị Hạ Long - Quảng Ninh
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Cty CP Môi trường Đô thị Hạ Long - Quảng Ninh
Địa chỉ
Số 4 – P.Cao Xanh - TP. Hạ Long
Điện thoại
333826803
Email
Năm thành lập
Mã số thuế: