Cty CP Môi trường & Công trình Đô thị TP Móng Cái
0333881390
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Cty CP Môi trường & Công trình Đô thị TP Móng Cái
Địa chỉ
Đường Nguyễn Du - Hoà Lạc - Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại
0333881390
Website
Email
Năm thành lập
Mã số thuế:

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...