Cty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Cty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây
Địa chỉ
Số 2 Phùng Hưng – P.Ngô Quyền - TX Sơn Tây – Hà Nội
Điện thoại
4.3832183
Email
Năm thành lập
Mã số thuế:

Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BNV ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc...