Cty TNHH MTV Môi trường Đô thị Lào Cai
02143.841.038 - 02143.842.787
THÔNG TIN CHUNG
Tên công ty
Cty TNHH MTV Môi trường Đô thị Lào Cai
Địa chỉ
Tổ 30 đường Nhạc Sơn, P.Kim Tân, Lào Cai
Điện thoại
02143.841.038 - 02143.842.787
Email
Năm thành lập
Mã số thuế: