Ứng dụng công nghệ IoT trong quản lý chiếu sáng công cộng

 Việt Nam là một trong những quốc gia đang có tốc độ cao về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong khu vực.

 

“Cách mạng công nghiệp 4.0, Thành phố thông minh, Chuyển đổi số…” một xu hướng mới mà trong đó vai trò của các công nghệ như Internet vạn vật (Internet of Thing – IoT), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intel-ligence – AI), Dữ liệu lớn (Bigdata)… đang đươc các cấp,các ngành, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam triển khai và xây dựng. Công ty Chu Tam là một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong những năm qua, công ty đã tập trung nghiên cứu và đưa ra các giải pháp, công cụ phục vụ, dịch vụ,… cho việc xây dựng hệ thống hạ tầng thành phố thông minh (Smart-City) bằng các sản phẩm mới: Hệ thống quản lý điện đường bằng wifi; Giải pháp quản lý tối ưu trong tiết kiệm điện, tiết kiệm nhân lực quản lý; Hệ thống quản lý điện đường này cũng là hạ tầng IoT cho thành phố thông minh.