Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng & Thiết bị Đô thị

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KỸ THUẬT 8/2017

Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị là đơn vị dẫn đầu cả nước về sản xuất thiết bị chiếu sáng và đô thị. Để mở rộng sản xuất tại Nhà máy chế tạo thiết bị chiếu sáng và đô thị của Công ty đặt tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Công ty cần tuyển: 03 Cán bộ kỹ thuật làm việc tại khu công nghiệp Phú Nghĩa.